Asha


Bot Info

Invite The Bot Bot Website

Polish bot, Polski bot

— Kategoria Informacyjne —

 • ks serverinfo - Wyswietla informacje o serwerze

 • ks profil <@wzmianka> - Wyswietla informacje o tobie lub danym uzytkowniku

 • ks hexinfo - Wyswietla informacje o danym kolorze hex — Kategoria Fun —

 • ks tekst - Zamienia podany tekst na inna czcionkę

 • ks covid-19 - Wyswietl statystyki koronawirusa w danym kraju

 • ks invite - Wysyła zaproszenie do bota w wiadomości prywatnej!

 • ks changemymind - Generuje obrazek changemymind

 • ks token - Generuje losowy token

 • ks supreme - Generuje tekst na wzór logo supreme

 • ks lenny - Generuje losowy lenny face

 • ks captcha - Generuje tekst na wzór Captchy od Google

 • ks nic - nic

 • ks woda - Napij sie wody!

 • ks żapusta - Żapusta

 • ks achievement - Generuje obrazek w stylu osiągnięcia w Minecraft

 • ks morse - Encode/Decode Alfabet Morsa — Kategoria Moderacyjne —

 • ks slowmode - Ustawia tryp spowolniony na podaną ilość sekund